Справочник от Автор24
Найди эксперта для помощи в учебе
Найти эксперта
+2

Фактическая длительность

Предмет Менеджмент
Разместил 🤓 alcrinpequi1989885
👍 Проверено Автор24

период времени в календарных единицах между фактическим стартом плановой операции и отчетной датой расписания исполнения проекта, если плановая операция находится в стадии выполнения, или фактическим финишем, если плановая операция завершена.

Научные статьи на тему «Фактическая длительность»

Коэффициент интенсивного использования оборудования

Они длительное время участвуют в производственном процессе, многократно применяются для создания благ...
производственном процессе на предприятии, делится на наличное, работающее по плану, установленное, осуществляющее фактическую...
Первый вычисляется путем деления числа фактически работающего оборудования на общее число оборудования...
Второй предполагает вычисление частного от деления фактически задействованного оборудования на число...
экстенсивного применения оборудования, который рассчитывается по формуле: Кэ = Тф / Тн где Тф – время фактическое

Статья от экспертов

Համաշխարհային տնտեսության մութ նյութը

Տիեզերաբանության աստղաֆիզիկայի մեջ գոյություն ունի «մութ կամ փակնյութի» հասկացությունը։ Այդ բառակապակցությամբ ներկայացվում են աստ-ղագիտական այն օբյեկտները, որոնք հասանելի չեն աստղագիտության ժամա-նակակից միջոցներով ուղղակի դիտարկման համար, բայց անուղղակիորենդիտարկվում են զննվող օբյեկտների վրա տիեզերական ձգողականության գոր-ծած էֆեկտների միջոցով։Կարծիք կա, թե Տիեզերքի զանգվածի մոտավորապես 30%-ը կազմված էմութ նյութից։ Դրա գոյության մասին աստղագետները կռահում էին դեռ անցյալդարավերջին, երբ սկսեցին ուսումնասիրել մեր այլ գալակտիկաների պտույ-տը։ Անտեսանելի նյութի բնույթը մինչև օրս էլ հանելուկ է մնում։ Պարզ է միայնմի բան. այն կազմված է մասնիկներից, որոնք չափազանց թույլ են փոխգործակ-ցում սովորական նյութի հետ։Արդի համաշխարհային տնտեսության մեջ տիրող իրավիճակը նման էաստղաֆիզիկական հիմնախնդիրներին. այստեղ նույնպես առկա են «մութ»օբյեկտներ, որոնք աղավաղում են տնտեսական տարածքն ու էական ազդեցու-թյուն գործում համաշխարհային գործընթացների ընթացքի ելքի վրա։Սույն հոդվածում մենք կդիտարկենք նման մի քանի «մ...

Научный журнал

Достоинства и недостатки метода «снабжение по запросам»

материально-технических ресурсов в нужном количестве через заключение с поставщиками типовых контрактов на длительный...
срок и поэтапного уточнения фактической потребности....
сокращением запасов; метод снабжение по запросам - с поставщиками заключается типовые контракты на длительный...
В рамках действия этих договоров поэтапно уточняются данные о фактической потребности покупателя в поставке...
В случае действия контракта, заключенного на долгосрочный период, покупатель фактически лишен возможности

Статья от экспертов

НЕГЕРМЕТИЧНОСТЬ СКВАЖИН - ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА, А НЕ ЛОКАЛЬНАЯ

В статье, на конкретных примерах, показаны фактический недостаток внимания к обеспечению герметичности скважин при их ликвидации и последствия бездействия в данном вопросе. Указаны проблемы как технологического, так и организационного плана. Описан подход, способный обеспечить герметичность скважин на длительный срок в определенных условиях.

Научный журнал

Еще термины по предмету «Менеджмент»

Глобальная информационная сеть

соединение нескольких региональных сетей компьютеров между собой каналами (линиями) связи для передачи информации между регионами и странами с целью совместной обработки.

🌟 Рекомендуем тебе

Максимакс

выбор альтернативы с наилучшим значением окупаемости.

🌟 Рекомендуем тебе

Принципы государственного управления

фундаментальные, научно обоснованные и по большей части законодательно закрепленные положения, в соответствии с которыми строится и функционирует система государственного управления.

🌟 Рекомендуем тебе
Смотреть больше терминов

Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!

  1. Напиши термин
  2. Выбери определение из предложенных или загрузи свое
  3. Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек
Все самое важное и интересное в Telegram

Все сервисы Справочника в твоем телефоне! Просто напиши Боту, что ты ищешь и он быстро найдет нужную статью, лекцию или пособие для тебя!

Перейти в Telegram Bot