Справочник от Автор24
Найди эксперта для помощи в учебе
Найти эксперта
+2

Ассоциация потребителей

Предмет Бухгалтерский учет и аудит
Разместил 🤓 vembservgerre1986
👍 Проверено Автор24

независимая организация, не ориентированная на получение прибыли и создаваемая с целью оказания помощи покупателям и проверки товаров, предлагаемых к продаже населению.

Научные статьи на тему «Ассоциация потребителей»

Построение системы идентичности бренда

компании, ее продукции или личности, сложившийся в сознании потребителей....
Всякий бренд характеризуется наличием особых ассоциаций для потребителя, которые формируют определенный...
Замечание 1 Его идентичность представляет собой некий уникальный набор признаков, позволяющих потребителям...
, в том числе, таких как чувства, отношения, ассоциации и оценочные суждения, которые потребители связывают...
Наконец, под автопортретом понимается то, как потребители воспринимают себя по отношению к марке.

Статья от экспертов

Достоверность социологических опросов потребителей: получение информации об ассоциациях марки с производителем и правообладателем

В статье предлагается анализ проблемы ассоциаций, получаемых в социологических опросах потребителей, между торговой маркой и производителем соответствующих товаров. Показывается, что есть весомые аргументы в пользу достаточно высокой оценки надежности такого рода данных. Предлагаются меры по обеспечению высокого уровня этой надежности.

Научный журнал

Креативная номинация пищевых продуктов как факт лингвистики и маркетинга

Лингвисты анализируют звуковую структуру слов, семантическое значение и ассоциации, чтобы создать названия...
, которые эффективно коммуницируют с потребителями....
Метафоризация по аналогии с ассоциациями и символикой....
«Волшебный шоколад»: название шоколада, которое создает ассоциацию с чарующим и волшебным вкусом этого...
«Золотой медовик»: название слоеного пирога, состоящего из медовых коржей, которое образует ассоциацию

Статья от экспертов

Ազգային բրենդի կարեվորութցունը

Աշխարհի յուրաքանչյուր երկիր եզակի է: Խնդիրը, սակայն, այն է, որ ոչ բոլորերկրները կարող են օգտվել այդ ուրույնությունից այն վերածել ինքնատիպռազմավարական զենքի` մարդկանց մտքերին տիրելու պայքարում: Հոդվածումներկայացված են այն հետազոտությունների արդյունքները, որոնց նպատակն էեղել ի հայտ բերել ինչպես արտասահմանյան մի շարք երկրների, այնպես էլՀայաստանի հետ կապվող զուգորդությունները վերոնշյալի համատեքստում:Զարգացման գերակա ուղղություններ ընտրելով` պետությունը մրցակցայինառավելություն է ստանում մրցակից երկրների հանդեպ: Ի հայտ բերելով ևթիրախային սպառողներին պատշաճ մատուցելով երկրի առավելությունները`այն, անկասկած, արժանի տեղ կգրավի գլոբալ շուկայում:

Научный журнал

Еще термины по предмету «Бухгалтерский учет и аудит»

Имя объекта конфигурации

уникальное наименование объекта, которое служит для обращения к свойствам и методам объекта на встроенном языке.

🌟 Рекомендуем тебе
Смотреть больше терминов

Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!

  1. Напиши термин
  2. Выбери определение из предложенных или загрузи свое
  3. Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек
Все самое важное и интересное в Telegram

Все сервисы Справочника в твоем телефоне! Просто напиши Боту, что ты ищешь и он быстро найдет нужную статью, лекцию или пособие для тебя!

Перейти в Telegram Bot