Справочник от Автор24
Найди эксперта для помощи в учебе
Найти эксперта
+2

Рыночный спрос на товар

Предмет Маркетинг
Разместил 🤓 zagniborodova2022
👍 Проверено Автор24

количество товара, которое может быть куплено определенной группой потребителей в указанном районе, в заданный отрезок времени, в одной и той же рыночной среде в рамках конкретной маркетинговой программы.

Научные статьи на тему «Рыночный спрос на товар»

Основы анализа спроса и предложения

Определение 1 Спрос и предложение – это компоненты рыночного механизма, соотношение которых определяет...
Предложение – это желание продавца продать определенный товар по конкретной цене в определенных рыночных...
его объем и содержание, а также формулирования закона спроса, отражающего его связь с ценой товара....
Рыночный спрос и его объемы зависят от: Цен, установленных на конкретную продукцию....
Она представляет собой отражение рыночных цен и объема спроса по осям координат.

Статья от экспертов

ՀԱՅՈՑ ԱՌԵՎՏՐԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹԻՖԼԻՍՈՒՄ (ուշ միջնադար - 1918թ.)

Առևտուրն ու արհեստներն ուրբանիստական երևույթ են, այդ իսկ պատճա-ռով հայերը, որպես տնտեսական բազմադարյա ավանդույթների կրողներ,եղել են Թիֆլիսի բնակչության հիմնական տարրը. հոդվածում բերված ենսույնը փաստող բազմաթիվ վիճակագրական տվյալներ։ Հայերն են եղելԱնդրկովկասի «մայրաքաղաք» Թիֆլիսի տնտեսության նշանակալի ճյուղերի(առևտուր, ֆինանսավարկային ու բանկային գործ, արտադրական ու արդյու-նաբերական ձեռնարկություններ այլն) ստեղծման առաջնեկներն ու աներկ-բա առաջատարները։ Հոդվածում ներկայացված են թիֆլիսաբնակ տասնյակհայ ձեռնարկատերերի (այդ թվում՝ Ալ.Մանթաշյանցի) տնտեսական գործու-նեությունը լուսաբանող մեծաթիվ աղբյուրագիտական տեղեկություններ։

Научный журнал

Анализ индивидуальных рынков: спрос и предложение

Видовое разнообразие рынков определяется товарами и услугами в отношении которых и формируются рыночный...
спрос и рыночное предложение....
Спрос является важным элементом рыночного механизма....
Таким образом, индивидуальный спрос на товары и услуги одного вида может отличаться от рыночного спроса...
От соотношения спроса и предложения зависит формирование рыночных цен.

Статья от экспертов

Конкуренция - ключевая категория рыночных отношений

В статье рассмотрены актуальные вопросы формирования конкурентной среды в условиях формирования рыночной экономики, изучено действие рыночного механизма, даны рекомендации по совершенствованию конкурентных отношений в национальной экономике.

Научный журнал

Еще термины по предмету «Маркетинг»

Стоимостный анализ

способ сокращения производственных расходов, предполагающий тщательное изучение отдельных компонентов товара и поиск возможностей их стандартизации, изменения конструкции или производства по более дешевой технологии.

🌟 Рекомендуем тебе

Стратегические решения

решения, определяющие основные пути развития компании (корпорации или отрасли) на срок 5 и более лет.

🌟 Рекомендуем тебе
Смотреть больше терминов

Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!

  1. Напиши термин
  2. Выбери определение из предложенных или загрузи свое
  3. Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек
Все самое важное и интересное в Telegram

Все сервисы Справочника в твоем телефоне! Просто напиши Боту, что ты ищешь и он быстро найдет нужную статью, лекцию или пособие для тебя!

Перейти в Telegram Bot