Справочник от Автор24
Найди эксперта для помощи в учебе
Найти эксперта
+2

Политика функции безопасности

Предмет Информационная безопасность
Разместил 🤓 kiraql2che
👍 Проверено Автор24

политика безопасности, осуществляемая ФБ.

Научные статьи на тему «Политика функции безопасности»

Социальная роль правительства

Функции правительства как социального института Обеспечение внутренней и внешней безопасности государства...
Социально-экономическая функция, связанная с решением социальных вопросов общества и реализацией социальной...
Экологическая функция, связанная с созданием безопасной для жизни людей среды, участием государства в...
социальной защиты, политики социальных гарантий, политики регулирования доходов населения, политики...
обеспечения занятости и политики экологической безопасности и защиты здоровья.

Статья от экспертов

Ազգային անվտանգության հայեցակարգի ընգունման համաշխարհային փորձը

Հոդվածում կատարված է ազգային անվտանգության ապահովման, նախապատրաստմանմեխանիզմների և որոշումների ու հայեցակարգային փաստաթղթերիընդունման համակարգում առկա համաշխարհային փորձի վերլուծություն: Տրված է ազգային անվտանգության համակարգի և հայեցակարգայինփաստաթղթերի ընդունման հիմնական տեսական մոտեցումների,տերմինների սահմանումը, ինչպես նաև ընդհանուր բնութագրությունը ԱՄՆ-ի, ԳԴՀ-ի, Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Վրաստանի օրինակով: Առանձնապես ընդգծվել են կարևորագույն պաշտոնական փաստաթղթերի Ազգային անվտանգության ռազմավարության և հայեցակարգի պատրաստմանգործընթացներն ու դրանց կառուցվածքը: Ելնելով համաշխարհային փորձից և առանձին երկրներում կիրառվող պրակտիկայից աշխատանքում փորձ է արված մշակել համապատասխան հանձնարարականներ Հայաստանիհամար ազգային անվտանգության ապահովման մարմինների, այդ ոլորտում քաղաքական որոշումների ընդունման և իրականացման մեխանիզմների,ինչպես նաև Ազգային անվտանգության հայեցակարգի և դրա հետ կապված այլ փաստաթղթերի կառուցվածքի վերաբերյալ:

Научный журнал

Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности

Определение 1 Обеспечение безопасности – это специальное направление внутренней политики и соответствующая...
федеральные министерства, на которые возложена функции относительно разработки государственной политики...
собственность, а также правоприменительные функции, за исключением контрольно-надзорных....
в подведомственной сфере деятельности, а также функции специального назначения в области обороны и безопасности...
приоритетных направлений политики государства в указанной сфере; организация проведения мероприятий

Статья от экспертов

Основные подходы к формированию политики безопасности

В статье отражена актуальность разработки политики информационной безопасности на предприятии, даны ключевые определения политики безопасности. Выделены основные функции, стандарты в области политики безопасности, сформулированы последствия отсутствия или некачественной разработки политики безопасности, обозначены два основных подхода к формированию политики безопасности, и раскрыта тема автоматизации процесса разработки базовой или общей политики безопасности предприятия.

Научный журнал

Еще термины по предмету «Информационная безопасность»

Аттестация автоматизированной системы в защищенном исполнении

процесс комплексной проверки выполнения заданных функций автоматизированной системы по обработке защищаемой информации на соответствие требованиям стандартов и/или нормативных документов в области защиты информации и оформления документов о ее соответствии выполнению функции по обработке защищаемой информации на конкретном объекте информатизации.

🌟 Рекомендуем тебе

Внешний объект ИТ

любые продукт или система ИТ, доверенные или нет, находящиеся вне ОО и взаимодействующие с ним.

🌟 Рекомендуем тебе

Криптографическая система с открытым ключом

система шифрования и/или электронной подписи (ЭП), при которой открытый ключ передается по открытому (то есть незащищенному) каналу и используется для проверки ЭП и/или для шифрования сообщения.

🌟 Рекомендуем тебе
Смотреть больше терминов

Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!

  1. Напиши термин
  2. Выбери определение из предложенных или загрузи свое
  3. Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек
Все самое важное и интересное в Telegram

Все сервисы Справочника в твоем телефоне! Просто напиши Боту, что ты ищешь и он быстро найдет нужную статью, лекцию или пособие для тебя!

Перейти в Telegram Bot